Спостережна рада

 Додаток 1 

 до рішення Лисецької селищної ради

 від 14.05.2021р.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про створення спостережної ради комунального некомерційного підприємства «Лисецька лікарня» Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області


 Лисецька селищна рада Івано-Франківського району Івано – Франківської області, відповідно до ст. 24 «Основ законодавства України про охорону здоров’я» та постанови КМУ від 27.12.2017р. №1077 «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», повідомляє про намір створити спостережну раду комунального некомерційного підприємства Лисецька лікарня» Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області на наступній черговій сесії Лисецької селищної ради.

Лисецька селищна рада проводить відбір представників громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють захист прав у сфері охорони здоров’я, професійного самоврядування у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції у члени спостережної ради комунального некомерційного підприємства Лисецька лікарня» Лисецької селищної ради Івано-Франківської області, як наглядового органу закладу охорони здоров’я комунальної форми власності, що надає медичну допомогу вторинного рівня, з яким головним розпорядником бюджетних коштів укладено договір про медичне обслуговування населення.

Правова підстава проведення конкурсу: Рішення Лисецької селищної ради Івано – Франківської області від 14.05.2021 року «Про намір створити спостережну раду при комунальному некомерційному підприємстві «Лисецька лікарня» Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області та затвердження Положення про спостережну раду комунального некомерційного підприємства «Лисецька лікарня» Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1077 «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», ст. 24 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII .

Повне найменування підприємства: комунальне некомерційне підприємство «Лисецька лікарня» Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано – Франківської області (далі – Підприємство). 

Юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства: 77455, Івано - Франківська область, Івано-Франківський район, селище Лисець, вулиця Радчанська, 10.

Основною метою діяльності Підприємства є: забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

 

 

Правовий статус Підприємства:

Комунальне некомерційне підприємство «Лисецька лікарня» Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано – Франківської області є юридичною особою публічного права.

Лисецька селищна рада увійшла до складу засновників Підприємства за рішенням Лисецької селищної ради Івано – Франківської області від 24 грудня 2020 року «Про вхід до складу засновників комунального некомерційного підприємства «Лисецька лікарня» Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю територіальної громади селища Лисець, сіл Старий Лисець, Стебник та Посіч Івано-Франківського району Івано – Франківської області. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником (Лисецькою селищною радою Івано Франківської області).

Статут Підприємства: затверджено у новій редакції рішенням Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано – Франківської області від 24.12.2020 року Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Лисецька лікарня» Лисецької селищної ради Івано-Франківської області у новій редакції (додається) .

Мета діяльності спостережної ради: сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.

Основні напрямки діяльності та структури спостережної ради відображені в «Положенні про спостережну раду комунального некомерційного підприємства «Лисецька лікарня» Лисецької селищної ради Івано-Франківської області, затвердженому рішенням Лисецької селищної ради Івано – Франківської області від 14.05.2021 (додається).

Персональний склад спостережної ради буде затверджуватись на черговій сесії Лисецької селищної ради Івано – Франківської області у кількості не більше ніж 15 чоловік, серед них:

 один представник власника закладу охорони здоров’я;

 представники виконавчого органу відповідної місцевої ради - від однієї до чотирьох осіб;

 депутатів місцевих рад (за згодою) - від однієї до двох осіб;

 представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції (за згодою), - від однієї до восьми осіб (по одному представнику).

Члени спостережної ради повинні відповідати наступним вимогам: 

 бездоганна ділова репутація;

 відсутність реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень спостережною радою, зокрема відсутність трудових відносин із закладом охорони здоров’я;

 наявність професійних знань, вищої освіти, досвіду роботи у сфері охорони здоров’я, зокрема захисту прав пацієнтів;

 відсутність непогашеної судимості.

Громадські об’єднання, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організації, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції, повинні протягом 10 робочих днів з дати розміщення інформації на офіційному веб-сайті Лисецької селищної ради Івано – Франківської області надіслати селищній раді пропозиції щодо включення своїх представників до складу спостережної ради.

Пропозиції щодо кандидатур до складу спостережної ради комунального некомерційного підприємства «Лисецька лікарня» Лисецької селищної ради Івано-Франківської області подавати до виконавчого комітету Лисецької селищної ради Івано-Франківської області за адресою:

77455 селище Лисець вул.Січових Стрільців, 55 (відділ правової та кадрової роботи Лисецької селищної ради) протягом 10 робочих днів з моменту оприлюднення повідомлення разом з відповідними документами, що підтверджують повноваження представників на їхнє членство у спостережній раді.

Пропозиції приймаються протягом 10 робочих днів з моменту розміщення інформації на офіційному веб-сайті Лисецької селищної ради Івано – Франківської області.

Заяви претендентів для участі у конкурсі приймаються з 22.06.2021 року. Кінцевий строк подачі документів 06.07.2021 року до 16 години.

Інформація для довідок за телефоном (096-66-15-827)

E-mail: [email protected]

Відповідальна особа за прийом документів – Гаєва Тетяна Федорівна

Засідання конкурсної комісії для розгляду заяв претендентів і доданих до них документів щодо відповідності встановленим вимогам відбудеться 09.07.2021 року о 14.00 годині в залі засідань (2пов.) Лисецької селищної ради Івано – Франківської області, 77455 селище Лисець вул. Січових Стрільців, 55.

Для проведення рейтингового голосування та опрацювання його результатів комісія забезпечує підготовку бланка для голосування в електронній формі (далі – електронний бюлетень) та розміщає його на офіційному веб-сайті Лисецької селищної ради Івано – Франківської області E-mail: [email protected]

Рейтингове голосування за кандидатів, у члени спостережної ради здійснюється шляхом заповнення електронних бюлетенів. В електронному бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища усіх кандидатів від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування. Електронний бюлетень для голосування заповнюється шляхом обов’язкового виставлення кандидатам від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, рейтингових балів від 1 до 5. Кожен з рейтингових балів виставляється лише один раз незалежно від кількості включених до електронного бюлетеня кандидатів. Електронний бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, є недійсним.